winyl-pol
winyl-pol
  winyl-pol
      O FIRMIE

      OFERTA

      RECYCLING

      KONTAKT
  winyl-pol
winyl-pol winyl-pol
 
winyl-pol

FOLIA HYDRO-
-IZOLACYJNA "IZOWINYL"

OCZKA WODNE -
IZOLACJE ZBIORNIKÓW

TAŚMA DYLATACYJNA
DO TRAWNIKÓW

WYKŁADZINY

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE

USŁUGI
winyl-pol
znak bezpieczeństwa
medal
Folia budowlana hydroizolacyjna z PVC
"IZOWINYL" PRODUKT EKOLOGICZNY

izowinyl Wytwarzana w 99% z surowców wtórnych PVC.
- Służy do wykonywania wszelkiego typu zabezpieczeń wodoszczelnych i izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie.
- Doskonały materiał na izolacje zbiorników wodnych (zabezpieczenie wałów).
- Geomembrana wykonana z folii "IZOWINYL" jest doskonałym uszczelnieniem np. składowisk odpadów.
- Także jako dodatkowa izolacja przy wykonywaniu dachów i innych pokryć.
- Zachowuje giętkość w obniżonych temperaturach i odporność na podwyższone temperatury.
- Odporna na zmiany fizyczne i działania chemiczne.
izowinyl - Poszczególne wstęgi łączy się w większe powierzchnie poprzez zgrzewanie lub klejenie.
- Wysoka odporność na procesy starzenia.
- Wielokrotnie większa wytrzymałość od tradycyjnych materiałów izolacyjnych.
- Nie przesiąkliwa.

Parametry wstęgi:

  • Folia hydroizolacyjna z PVC IZOWINYL SUPER grubość 1 mm ± 0,2 /długość 20-30 mb szerokość 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,50 m
  • Folia hydroizolacyjna z PVC IZOWINYL ULTRA grubość 0,7 mm ± 0,2 /długość 30 mb szerokość 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 m
- Oferujemy folię "IZOWINYL" zgrzewaną w płachty o dowolnych wymiarach.
- Produkujemy również folię "IZOWINYL" zgrzewaną na szerokość 3, 4, 6 lub 8 m w postaci 4 metrowych bel o długości 20-30 m.
- Na zamówienie produkujemy folię "IZOWINYL" w innych grubościach np. 1,5 mm.

Dokumentacja:

Zasady stosowania folii "IZOWINYL"

izowinyl - Podłoża betonowe lub z zapraw cementowo-piaskowych powinny być wygładzone, podłoża gruntowe utwardzone i w razie potrzeby zagęszczone!
- Folię należy układać prostopadle lub równolegle w kierunku spadku, zakłady poprzeczne i podłużne nie powinny być mniejsze niż 10 cm!
izowinyl
- Folia "IZOWINYL" może być klejona do podłoża klejem OSAKRYLOWYM!
- Łączenie wstęg folii ze sobą w większe powierzchnie może być dokonywane specjalnym klejem lub przez zgrzewanie!
- Folię "IZOWINYL" można również układać luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej (np. w postaci murków z cegły, warstw betonowych itp.)!
- Przy izolacji pionowej(np. opaski wokół fundamentu) można mocować folię u góry do muru za pomocą kołków montażowych z podkładką o średnicy min. 40mm, niżej folia zostaje dociśnięta ziemią!
izowinyl - Na przyklejonej do podłoża folii można wykonać tzw. mostek szczepny dla nadległej warstwy (np. wylewki) nanosząc na jej powierzchnię odpowiedni klej i obsypując piaskiem kwarcowym!
- W przypadku szczególnym połączenia folii IZOWINYL np. z papą można zastosować lepik na zimno (tylko na łączeniu i w nie nadmiernej ilości na zakład ok.10 cm)!
izowinyl - Nadaje się do stosowania na istniejące już powłoki izolacyjne!
- Wykonywanie izolacji należy przeprowadzać w temperaturze dodatniej!


 
O FIRMIE OFERTA RECYCLING KONTAKT